กิจกรรมแข่งเทรดฟอเร็กซ์ ชิงiPhone 11 Pro Max รุ่น Limited

อ่าน 388 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สวัสดีครับ
เรียนเชิญ กิจกรรมแข่งขันเทรดทองคำ ชิงiPhone 11 Pro Max รุ่น Limited  (เผื่อใครสนใจ)
ของโบรกเกอร์exnessนะ
เงื่อนไขเบื้องต้น :
     - ระยะเวลาแข่งขัน     = 21 ม.ค. 2020  ถึง 18 ก.พ. 2020
     - ประกาศผู้ชนะรางวัล  =  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020
     - รางวัลผู้ชนะเลิศจะได้รับ =  iPhone 11 Pro ทองคำ 18 กะรัต Limited Edition
     - รางวัลรองชนะเลิศ    = โบนัสคู่เงินทองคำมูลค่า 5 กรัม จำนวน 10 รางวัล
     - โปรแกรมToolที่ใช้แข่ง = แข่งเทรดในMetaTrader 4  ใครเทรดเก่งกว่า เอารางวัลไป
เงื่อนไขก่อนเริ่มแข่ง :
     - การแข่งขันนี้ต้องใช้บัญชีใหม่ โดยสมัครใหม่บัญชีStandard MT4/หรือเพิ่มบัญชีใหม่ก็ได้
     - ต้องเติมเงินขั้นต่ำ200$เพื่อใช้แข่งขัน
     - เทรดเฉพาะทองคำ ขั้นต่ำ 5 Lots
     - เทรดเฉพาะทองคำเท่านั้น เช่น XAU/USDm (ห้ามเทรดคู่เงินต่างๆเพราะจะเป็นโมฆะ)

ใครสนใจ สมัครไม่เป็น/ติดปัญหา ต้องการให้ทีมงานทำให้ ติดต่อที่LINE ID = ek399

คลิก!ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมและวิธีสมัครตามนี้
https://http://bit.ly/37j8mKBรายละเอียดเพิ่มเติมบางอย่าง
การแข่งขัน Lord of the Gold  ข้อกําหนดและเงื่อนไข

Nymstar Limited จดทะเบียนที่ประเทศเซเชลส์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "Exness") เป็นผู้สนับสนุนและจัดการแข่งขัน  Lord of the
Gold​ (ต่อไปนี้เรียกว่า "กิจกรรม" หรือ "การแข่งขัน")
 
กรุณาอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด รายละเอียดข้อกําหนดในการเข้าร่วมกิจกรรม ของขวัญ และรางวัลของกิจกรรมนี้
เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไข
 
1. กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2020 (GMT 22:00) (ต่อไปนี้เรียกว่า "ระยะเวลาของกิจกรรมหรือ
การแข่งขัน") จัดขึ้นสําหรับเทรดเดอร์และเปิดให้กับเทรดเดอร์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ/ของคุณ") ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ
กําหนดและเงื่อนไขปัจจุบัน 
2.  ดูรายละเอียดของกิจกรรม ตามลิ๊งค์  https://http://bit.ly/37j8mKB
3.  รางวัล:
 รางวัลใหญ่: (1) iPhone 11 Pro Max (รุ่นทองคํา 18 กะรัต)
 รางวัลชมเชย: เงินโบนัสตามมูลค่าราคาทองคํานํ้าหนัก 10 กรัม (ตามที่ Exness เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว) เข้าบัญชี
เทรดที่ระบุไว้ด้านล่าง ในแบบฟอร์มของโบนัสเงินฝาก (เงินเสมือน - ไม่สามารถถอนออกมาได้)
 
4. การเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ถือว่าคุณยอมรับและตกลงตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมทั้งข้อตกลงของลูกค้าและเงื่อนไขธุรกิจ
ทั่วไปที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ exness.com
 
5. เพื่อให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม คุณต้องมี คุณสมบัติครบ ตามข้อกําหนดต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไขทั่วไป"):
a.   โดยเริ่มจากช่วงเวลาการแข่งขัน (เช่น ก่อนวันที่ 21 มกราคม 2020) คุณต้องลงทะเบียนเป็นเทรดเดอร์ของ Exness
b.   คุณต้องสร้างบัญชีซื้อขายจริง Standard ของ Exness ใหม่ และทําการฝากเงินเข้าบัญชี 500 ดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 21
มกราคม จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 
c.   คุณต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่หน้า landing page ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2020 ส่งรายละเอียดต่อไปนี้ไว้ในหน้า landing page ของกิจกรรม:
      อีเมลจริง
      บัญชีซื้อขายจริง Standard ของ Exness ตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้ด้านบน
 
d.   เทรดเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับสิทธิ์ (เช่น XAUAUDm, XAUEURm, XAUGBPm, XAUUSDm เท่านั้น) ภายใน
ระยะเวลาการแข่งขัน;
e.   เปิดสถานะขั้นตํ่าทั้งหมด 5 ล็อตในบัญชี Standard ของ Exness ตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้ด้านบน ภายในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2020
 
6. พนักงานของกลุ่มบริษัท Exness และสมาชิกในครอบครัวของพนักงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ สมาชิกในครอบครัวหมายถึง คู่
สมรส บุตร บุตรบุญธรรม (ไม่ว่าจะเป็นบุตรของคู่สมรสหรือบุตรโดยการอุปการะ) หลาน (ลูกของพี่หรือน้อง) พี่ น้อง พี่น้องต่างบิดา
มารดา และลูกพี่ลูกน้อง
 
7. การคัดเลือกผู้ชนะจะเป็นไปตามเกณฑ์ของปริมาณการเทรดและผลกําไร (กําไรจะถูกคํานวณจากสถานะที่ถูกปิดแล้วเท่านั้น)
สัดส่วนที่ใช้คัดเลือกผู้ชนะมาจากการคํานวณด้วยอัตรา 80% และ 20% ซึ่งมาจากปริมาณการเทรดสูงสุดและผลกําไรสูงสุดตามลําดับ
ผู้เข้าแข่งขันที่มีปริมาณการเทรดสูงสุดและกําไรสูงสุดตามสัดส่วนที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ ผู้เข้าแข่งขันอีก 10
ท่านในลําดับรองลงมา จะได้รับรางวัลชมเชย
 
8. ประกาศผู้ชนะเลิศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 ผู้ชนะเลิศทุกรางวัลควรเตรียมพร้อมให้เราสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และพร้อม
ตอบอีเมลหรือรับโทรศัพท์จากเราภายใน 7 วัน หากเราไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 7 วัน (รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์) นับจากวันประกาศชื่อและ/หรือจากการพยายามติดต่อครั้งแรก จะถือว่าผู้ชนะและของรางวัลเป็นอันยกเลิก โดยไม่มีการขยาย
เวลาหรือให้รางวัลชดเชย หากผู้ชนะไม่ตอบกลับภายใน 7 วันเพื่อขอรับรางวัล จะถือว่าผู้ชนะสละสิทธิ์และไม่อาจเรียกร้องใดๆ หลังจาก
นั้น Exness ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจัดการรางวัลที่ไม่มีผู้มาขอรับ 
 
9. Exness ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน และ/หรือมีลักษณะเหมือนกันตามที่ Exness เห็น
สมควรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรางวัลได้ รางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น
แลกเปลี่ยนเป็นของอื่น หรือแลกเป็นเงินได้ รางวัลนี้ไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น
 
10. เกณฑ์ในการตัดสิทธิ์จากกิจกรรมมีดังนี้:         
ก) ผู้เข้าแข่งขันมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขทั่วไป ตามประเภทของผู้เข้าร่วมแข่งขัน;
ข) ผู้เข้าแข่งขันเป็นลูกค้าที่ไม่ได้ยืนยันบัญชีของตนเองภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020
ค) ผู้เข้าแข่งขันกระทําการโดยไม่สุจริต และ/หรือไม่ถูกต้อง และ/หรือฉ้อฉล และ/หรืออยู่ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กิจกรรม;
ง) ผู้เข้าแข่งขันเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท Exness หรือเป็นบุคคลในครอบครัวของพนักงาน;
จ) ผู้เข้าแข่งขันละเมิดกฎ และ/หรือกติกาของกิจกรรม และ/หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ
ของ Nymstar Limited
ฉ) การสมรู้ร่วมคิดในหมู่ผู้เข้าแข่งขัน
ช) การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขหรือซ่อน IP address จริงของผู้เข้าแข่งขัน
ซ) ผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนใช้หลาย IP address ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้าแข่งขันหลายคนใช้ IP address เดียวกันในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
ฌ) ผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนใช้หลายบัญชีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ญ) ผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 2 คนใช้ที่อยู่ และ/หรืออีเมล และ/หรือพื้นที่ส่วนบุคคลเดียวกัน
ฎ) ผู้เข้าแข่งขันให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ ในระหว่างลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
 
11. Exness จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในกิจกรรม และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณแก่บุคคลที่สามหากได้รับการร้องขอ ดังนั้นความยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรม
หากไม่มีการระบุเป็นอื่น Exness อาจใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลของคุณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดได้ ข้อมูลนั้นได้แก่
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการติดต่อ แล้วแต่กรณี ผู้เข้าแข่งขันยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ Exness ร้องขอ
 
12. Exness ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ระงับ ยกเลิก หรือยุติกิจกรรม รวมทั้งการแจกรางวัล และข้อกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 
13. Exness และบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบ หากรางวัลมีตําหนิ เสียหาย ถูกโจรกรรม ล่าช้า หรือสูญหายระหว่างทาง เมื่อของรางวัล
ถูกส่งออกไปจากบริษัทฯ แล้ว
 
14. นอกเหนือจากความรับผิดชอบใดๆ ที่ไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมาย Exness (รวมทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของ
Exness) ไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้งความรับผิดจากความประมาท) หากเกิดการบาดเจ็บ; ความสูญเสียหรือเสียหาย (รวมทั้งการเสีย
โอกาส); ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม เหตุเฉพาะ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันนี้ รวมถึงและไม่จํากัดเพียงสาเหตุต่อไปนี้ (ก)
ความผิดพลาดทางเทคนิคใดๆ หรือการทํางานผิดพลาดของอุปกรณ์ (ไม่ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของ Exness หรือไม่); (ข) การ
โจรกรรม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการแทรกแซงโดยบุคคลที่สาม; (ค) การขอรับรางวัลที่ล่าช้า รางวัลสูญหาย เปลี่ยนแปลง
เสียหาย หรือจัดส่งผิด (ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากที่ Exness ได้รับมา) ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุเหนือความควบคุมของ Exness; (ง)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรางวัลจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้; (จ) ภาษีที่ผู้ได้รับรางวัลหรือผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่ต้องจ่าย;
หรือ (ฉ) การใช้รางวัลที่ได้รับหรือการเข้าร่วมอีเว้นต์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล
 
15. ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จัดทําขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับแปลภาษาอื่นๆ จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกสําหรับผู้อ่านเท่านั้น ใน
กรณีที่ฉบับแปลภาษาอื่นมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อความในฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • forex18

  • *
  • สถานะ: ออฟไลน์
  • พลังน้ำใจ: 0 | กระทู้ 12
  • เพศ: ไม่ระบุ
วิธีสมัครเปิดบัญชี forex exness ใหม่ล่าสุด


 

SMF 2.0.15 | SMF © 2011, Simple Machines