กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
สวัสดีครับ
เรียนเชิญ กิจกรรมแข่งขันเทรดทองคำ ชิงiPhone 11 Pro Max รุ่น Limited  (เผื่อใครสนใจ)
ของโบรกเกอร์exnessนะ
เงื่อนไขเบื้องต้น :
     - ระยะเวลาแข่งขัน     = 21 ม.ค. 2020  ถึง 18 ก.พ. 2020
     - ประกาศผู้ชนะรางวัล  =  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020
     - รางวัลผู้ชนะเลิศจะได้รับ =  iPhone 11 Pro ทองคำ 18 กะรัต Limited Edition
     - รางวัลรองชนะเลิศ    = โบนัสคู่เงินทองคำมูลค่า 5 กรัม จำนวน 10 รางวัล
     - โปรแกรมToolที่ใช้แข่ง = แข่งเทรดในMetaTrader 4  ใครเทรดเก่งกว่า เอารางวัลไป
เงื่อนไขก่อนเริ่มแข่ง :
     - การแข่งขันนี้ต้องใช้บัญชีใหม่ โดยสมัครใหม่บัญชีStandard MT4/หรือเพิ่มบัญชีใหม่ก็ได้
     - ต้องเติมเงินขั้นต่ำ200$เพื่อใช้แข่งขัน
     - เทรดเฉพาะทองคำ ขั้นต่ำ 5 Lots
     - เทรดเฉพาะทองคำเท่านั้น เช่น XAU/USDm (ห้ามเทรดคู่เงินต่างๆเพราะจะเป็นโมฆะ)

ใครสนใจ สมัครไม่เป็น/ติดปัญหา ต้องการให้ทีมงานทำให้ ติดต่อที่LINE ID = ek399

คลิก!ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมและวิธีสมัครตามนี้
https://http://bit.ly/37j8mKBรายละเอียดเพิ่มเติมบางอย่าง
การแข่งขัน Lord of the Gold  ข้อกําหนดและเงื่อนไข

Nymstar Limited จดทะเบียนที่ประเทศเซเชลส์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "Exness") เป็นผู้สนับสนุนและจัดการแข่งขัน  Lord of the
Gold​ (ต่อไปนี้เรียกว่า "กิจกรรม" หรือ "การแข่งขัน")
 
กรุณาอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด รายละเอียดข้อกําหนดในการเข้าร่วมกิจกรรม ของขวัญ และรางวัลของกิจกรรมนี้
เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไข
 
1. กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2020 (GMT 22:00) (ต่อไปนี้เรียกว่า "ระยะเวลาของกิจกรรมหรือ
การแข่งขัน") จัดขึ้นสําหรับเทรดเดอร์และเปิดให้กับเทรดเดอร์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ/ของคุณ") ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ
กําหนดและเงื่อนไขปัจจุบัน 
2.  ดูรายละเอียดของกิจกรรม ตามลิ๊งค์  https://http://bit.ly/37j8mKB
3.  รางวัล:
 รางวัลใหญ่: (1) iPhone 11 Pro Max (รุ่นทองคํา 18 กะรัต)
 รางวัลชมเชย: เงินโบนัสตามมูลค่าราคาทองคํานํ้าหนัก 10 กรัม (ตามที่ Exness เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว) เข้าบัญชี
เทรดที่ระบุไว้ด้านล่าง ในแบบฟอร์มของโบนัสเงินฝาก (เงินเสมือน - ไม่สามารถถอนออกมาได้)
 
4. การเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ถือว่าคุณยอมรับและตกลงตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมทั้งข้อตกลงของลูกค้าและเงื่อนไขธุรกิจ
ทั่วไปที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ exness.com
 
5. เพื่อให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม คุณต้องมี คุณสมบัติครบ ตามข้อกําหนดต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไขทั่วไป"):
a.   โดยเริ่มจากช่วงเวลาการแข่งขัน (เช่น ก่อนวันที่ 21 มกราคม 2020) คุณต้องลงทะเบียนเป็นเทรดเดอร์ของ Exness
b.   คุณต้องสร้างบัญชีซื้อขายจริง Standard ของ Exness ใหม่ และทําการฝากเงินเข้าบัญชี 500 ดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 21
มกราคม จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 
c.   คุณต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่หน้า landing page ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2020 ส่งรายละเอียดต่อไปนี้ไว้ในหน้า landing page ของกิจกรรม:
      อีเมลจริง
      บัญชีซื้อขายจริง Standard ของ Exness ตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้ด้านบน
 
d.   เทรดเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับสิทธิ์ (เช่น XAUAUDm, XAUEURm, XAUGBPm, XAUUSDm เท่านั้น) ภายใน
ระยะเวลาการแข่งขัน;
e.   เปิดสถานะขั้นตํ่าทั้งหมด 5 ล็อตในบัญชี Standard ของ Exness ตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้ด้านบน ภายในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2020
 
6. พนักงานของกลุ่มบริษัท Exness และสมาชิกในครอบครัวของพนักงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ สมาชิกในครอบครัวหมายถึง คู่
สมรส บุตร บุตรบุญธรรม (ไม่ว่าจะเป็นบุตรของคู่สมรสหรือบุตรโดยการอุปการะ) หลาน (ลูกของพี่หรือน้อง) พี่ น้อง พี่น้องต่างบิดา
มารดา และลูกพี่ลูกน้อง
 
7. การคัดเลือกผู้ชนะจะเป็นไปตามเกณฑ์ของปริมาณการเทรดและผลกําไร (กําไรจะถูกคํานวณจากสถานะที่ถูกปิดแล้วเท่านั้น)
สัดส่วนที่ใช้คัดเลือกผู้ชนะมาจากการคํานวณด้วยอัตรา 80% และ 20% ซึ่งมาจากปริมาณการเทรดสูงสุดและผลกําไรสูงสุดตามลําดับ
ผู้เข้าแข่งขันที่มีปริมาณการเทรดสูงสุดและกําไรสูงสุดตามสัดส่วนที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ ผู้เข้าแข่งขันอีก 10
ท่านในลําดับรองลงมา จะได้รับรางวัลชมเชย
 
8. ประกาศผู้ชนะเลิศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 ผู้ชนะเลิศทุกรางวัลควรเตรียมพร้อมให้เราสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และพร้อม
ตอบอีเมลหรือรับโทรศัพท์จากเราภายใน 7 วัน หากเราไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 7 วัน (รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์) นับจากวันประกาศชื่อและ/หรือจากการพยายามติดต่อครั้งแรก จะถือว่าผู้ชนะและของรางวัลเป็นอันยกเลิก โดยไม่มีการขยาย
เวลาหรือให้รางวัลชดเชย หากผู้ชนะไม่ตอบกลับภายใน 7 วันเพื่อขอรับรางวัล จะถือว่าผู้ชนะสละสิทธิ์และไม่อาจเรียกร้องใดๆ หลังจาก
นั้น Exness ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจัดการรางวัลที่ไม่มีผู้มาขอรับ 
 
9. Exness ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน และ/หรือมีลักษณะเหมือนกันตามที่ Exness เห็น
สมควรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรางวัลได้ รางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น
แลกเปลี่ยนเป็นของอื่น หรือแลกเป็นเงินได้ รางวัลนี้ไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น
 
10. เกณฑ์ในการตัดสิทธิ์จากกิจกรรมมีดังนี้:         
ก) ผู้เข้าแข่งขันมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขทั่วไป ตามประเภทของผู้เข้าร่วมแข่งขัน;
ข) ผู้เข้าแข่งขันเป็นลูกค้าที่ไม่ได้ยืนยันบัญชีของตนเองภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020
ค) ผู้เข้าแข่งขันกระทําการโดยไม่สุจริต และ/หรือไม่ถูกต้อง และ/หรือฉ้อฉล และ/หรืออยู่ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กิจกรรม;
ง) ผู้เข้าแข่งขันเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท Exness หรือเป็นบุคคลในครอบครัวของพนักงาน;
จ) ผู้เข้าแข่งขันละเมิดกฎ และ/หรือกติกาของกิจกรรม และ/หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ
ของ Nymstar Limited
ฉ) การสมรู้ร่วมคิดในหมู่ผู้เข้าแข่งขัน
ช) การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขหรือซ่อน IP address จริงของผู้เข้าแข่งขัน
ซ) ผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนใช้หลาย IP address ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้าแข่งขันหลายคนใช้ IP address เดียวกันในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
ฌ) ผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนใช้หลายบัญชีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ญ) ผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 2 คนใช้ที่อยู่ และ/หรืออีเมล และ/หรือพื้นที่ส่วนบุคคลเดียวกัน
ฎ) ผู้เข้าแข่งขันให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ ในระหว่างลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
 
11. Exness จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในกิจกรรม และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณแก่บุคคลที่สามหากได้รับการร้องขอ ดังนั้นความยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรม
หากไม่มีการระบุเป็นอื่น Exness อาจใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลของคุณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดได้ ข้อมูลนั้นได้แก่
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการติดต่อ แล้วแต่กรณี ผู้เข้าแข่งขันยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ Exness ร้องขอ
 
12. Exness ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ระงับ ยกเลิก หรือยุติกิจกรรม รวมทั้งการแจกรางวัล และข้อกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 
13. Exness และบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบ หากรางวัลมีตําหนิ เสียหาย ถูกโจรกรรม ล่าช้า หรือสูญหายระหว่างทาง เมื่อของรางวัล
ถูกส่งออกไปจากบริษัทฯ แล้ว
 
14. นอกเหนือจากความรับผิดชอบใดๆ ที่ไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมาย Exness (รวมทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของ
Exness) ไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้งความรับผิดจากความประมาท) หากเกิดการบาดเจ็บ; ความสูญเสียหรือเสียหาย (รวมทั้งการเสีย
โอกาส); ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม เหตุเฉพาะ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันนี้ รวมถึงและไม่จํากัดเพียงสาเหตุต่อไปนี้ (ก)
ความผิดพลาดทางเทคนิคใดๆ หรือการทํางานผิดพลาดของอุปกรณ์ (ไม่ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของ Exness หรือไม่); (ข) การ
โจรกรรม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการแทรกแซงโดยบุคคลที่สาม; (ค) การขอรับรางวัลที่ล่าช้า รางวัลสูญหาย เปลี่ยนแปลง
เสียหาย หรือจัดส่งผิด (ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากที่ Exness ได้รับมา) ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุเหนือความควบคุมของ Exness; (ง)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรางวัลจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้; (จ) ภาษีที่ผู้ได้รับรางวัลหรือผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่ต้องจ่าย;
หรือ (ฉ) การใช้รางวัลที่ได้รับหรือการเข้าร่วมอีเว้นต์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล
 
15. ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จัดทําขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับแปลภาษาอื่นๆ จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกสําหรับผู้อ่านเท่านั้น ใน
กรณีที่ฉบับแปลภาษาอื่นมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อความในฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
2
พูดคุยForexทั่วไป / Top 5 อันดับโบรกเกอร์ forex ในปี 2020
« กระทู้ล่าสุด โดย forex18 เมื่อ 12/ม.ค./2020 03:49:51 »
สวัสดีครับ   Top 5 อันดับโบรกเกอร์ forex ในปี 2020
รายละเอียดตามในวีดีโอนี้เลยครับ
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=08CDyQCELjg" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=08CDyQCELjg</a>

สวัสดีปีใหม่2020 ครับ   วันนี้มาดู Top 5 อันดับโบรกเกอร์ forex ในปี 2020
สำหรับมือใหม่หรือท่านที่ยังไม่รู้จะสมัครโบรกเกอร์ไหน   เปิดอินเตอร์เน็ตดูแล้ว งงๆ สับสน เลือกไม่ถูกว่าโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ไหนดี  อันดับเป็นยังไงบ้าง ข้อดีข้อเสีย  เป็นอย่างไร
วันนี้ ผมได้ทำวีดีโออธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้ครับ ว่าโบรกเกอร์ไหน เป็นอย่างไร
รักโบรกเกอร์ไหน ชอบโบรกเกอร์ไหน ก็ไปสมัครกันได้ครับ   ถ้ามีเทคนิคการเทรดดี  ไม่ว่าโบรคไหน ก็ทำกำไรได้ครับ
3
        ในปีค.ศ. 2020 นี้  ประเภทของบัญชีในการสมัครบัญชีเทรดฟอเร็กซ์ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับยุคสมัย
และวิธีการสมัครต่างๆ ก็เปลี่ยนไปด้วย  เพื่อให้การสมัครเปิดพอร์ตหรือเปิดบัญชีเพื่อเริ่มเทรด มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
รวมทั้งเรื่องการถอนเงินมีความรวดเร็วมากๆ แถมยังถอนได้สูงสุดถึง $10,000  อธิบาย คือ
จำนวนเงินสูงสุดที่ถอนได้ต่อ1ครั้งคือ 10,000ดอลล่าร์สหรัฐ(ประมาณ330,000บาท) และไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
ใครสมัครไม่เป็น/ติดปัญหา ต้องการให้ทีมงานทำให้ ติดต่อที่LINE ID = ek399
กระบวนการเปิดบัญชีforex เริ่มจาก

1. คลิกลิงค์สมัคร คลิกที่นี่! www.exness.com2.  สำหรับในปี2020นี้ มือใหม่Forex  แนะนำให้

เลือก MetaTrader 4
และเลือกบัญชี  Standard
ดีที่สุดครับ   
เพราะเหมาะกับการเทรดทุกรูปแบบ ทุกวงเงิน  และสามารถฝาก ถอนเงินได้รวดเร็ว 
แถมยังสามารถฝากถอนเงินสูงสุดถึง10,000$หรือประมาณ330,000บาทต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
(ถ้ามือเก่า/ผู้ที่เทรดเก่งๆแล้ว จะเลือกเป็นMT5ก็ได้ครับ)3. ขั้นตอนนี้ให้คลิกเลือกEXNESS LIMITEDครับ ดังรูปเลย  ใหม่ล่าสุด (ถ้าไม่มีหน้าจอนี้ ให้ข้ามไป)


4.  กรอกข้อมูลต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ   
และที่สำคัญเบอร์โทรโทรศัพท์  ให้ใช้รูปแบบ +66813843644  (+66 แทนเลข 0 หมายถึงประเทศไทย)
เลือกเลเวอเรจ เท่ากับ 1:1000ก็ได้ครับ(สำหรับมือใหม่)  เลเวอเรจคือความสามารถในการก่อหนี้


5.  หลังจากนั้น ระบบของExnessจะส่งSMSมาที่เบอร์โทรศัพท์  และส่งอีเมลล์มาที่เมลล์ที่ใช้สมัคร
ให้เข้าไปเช็คอีเมลล์ในInbox  เพื่อนำCodeไปวางที่หน้าเว็บ
และรอข้อความSMSมาที่มือถือ  เพื่อนำCodeไปใส่ที่หน้าเว็บ


6.  จะเข้ามาที่หน้าต่างรักษาความปลอดภัย  เพื่อเลือกประเภทความปลอดภัย
แนะนำให้เลือกเป็น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ดีที่สุดครับ (ทุกครั้งๆที่มีการถอนเงิน ฝากเงิน จะแจ้งSMSมาที่โทรศัพท์เคลื่อนที่)


7.  ให้ตั้งรหัสผ่านต่างๆ   โดยแต่ละรหัสมีความหมายดังนี้
- รหัสผ่านพื้นที่ส่วนบุคคล   คือใช้สำหรับLoginเข้าหน้าเว็บไซต์Forex เพื่อถอนเงิน  ฝากเงิน  เพิ่มบัญชีเทรด หรืออื่นๆ
- รหัสผ่านนักลงทุน   คือใช้สำหรับดูพอร์ต ให้คนอื่นดูความก้าวหน้าของพอร์ตตัวเอง  เป็นRead Only (ใช้เทรดไม่ได้)
- รหัสผ่านในการซื้อขาย  คือใช้สำหรับเทรด โดยใส่ในโปรแกรมเทรดต่างๆ เช่น Meta Trader 4 หรือMeta Trader 4ในมือถือ, Meta Trader 5 ก็ได้
- รหัสผ่านโทรศัพท์  คือใช้สำหรับให้Supportช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เทรด เช่น  ส่งคำสั่งBuy,Sellแล้วเกิดปัญหา, หรือเกิดปัญหาต่างๆ


8.  หลังจากนั้นระบบจะให้ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล    ขั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลครับ ปลอดภัย100% เป็นเพียงการยืนยันว่าเป็นคนไทย มีที่อยู่ในประเทศไทย  เวลาเงินถอนเงิน รับเงินจะไม่ติดขัดปัญหาต่างๆ
-  (ยืนยันID) โดยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายบัตรประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  หรือใบขับขี่   เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ่ายรูปสีให้ชัดเจน แล้วส่งแนบไฟล์ขึ้นไป 
-  (ยืนยันที่อยู่ส่วนบุคคล) โดยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปที่อยู่ตัวเอง  เช่น ใบเสร็จ หรือบิลต่างๆที่มีชื่อ-สกุล +ที่อยู่ของตัวเอง  เช่น บิลค่าน้ำ  บิลค่าไฟ   บิลค่าส่งบ้าน  บิลค่าบัตรเครดิต เป็นต้น  แล้วส่งแนบไฟล์ขึ้นไป

(หรือจะยืนยันภายหลังก็ได้ภายใน3เดือน โดยสามารถฝากเงินและเริ่มเทรดได้เลย  ถ้าเทรดได้กำไร ก็ถอนได้ทันทีเหมือนกัน
และที่สำคัญเทรดเดอร์ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป จะต้องทำการยืนยันเอกสารภายใน 90วันนับจากวันที่ทำการฝากเงินครั้งแรก)

9.  เมื่อสมัครเสร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าเว็บ "พื้นที่ส่วนบุคคล แบบใหม่ 2020"   ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ 
พร้อมแล้วสำหรับการเทรด ฝากเงิน  ถอนเงินฯลฯ


ถ้าต้องการใช้พื้นที่ส่วนบุคคลแบบเก่า ให้คลิกที่ "เปลี่ยนกลับไปใช้เวอร์ชั่นเดิม"  ก็จะได้หน้าตาเดิมแบบนี้
ใครสมัครไม่เป็น/ติดปัญหา ต้องการให้ทีมงานทำให้ ติดต่อที่LINE ID = ek399

ขอบคุณครับ
4
      สวัสดีครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่2020ล่วงหน้า  ให้แก่พ่อแม่พี่น้องเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ทุกท่าน    หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเทรดฟอเร็กซ์ในปี 2019นี้ มานาน 1 ปีเต็มๆ
ช่วงนี้ก็ถึงช่วงปลายปีซักที  บางท่านก็อาศัยช่วงเวลาเหล่านี้พาครอบครัวไปพักผ่อน  ไปกราบขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ต่างๆนาๆ
และบางท่านก็นอนอยู่บ้าน เบื่อรถติด  เบื่อที่ต้องแย่งกันเที่ยว แย่งกันกิน แย่งกันใช้ ก็นอนอยู่บ้านเฉยๆก็มี
และวันนี้ทางTradesabai.comก็มีข่าวมาแจ้ง เกี่ยวกับเรื่อง
ประกาศ : แจ้งTraderฟอเร็กซ์ทุกท่าน จะไม่สามารถซื้อขาย ช่วงวันคริสมาส และช่วงสิ้นปี และต้นปี  2019 - 2020 ดังนี้

***************เวลาที่แจ้งเป็น GMT +0. หากเทียบเป็นเวลาไทย GMT+7 นั้น  ต้องบวก 7 เข้าไปครับ ***************

- Forex, USOIL, XAUUSD, XAGUSD: ตั้งแต่เวลา 18:00 ของวันที่ 24 ธ.ค. 2019 จนถึง 06:00 ของวันที่ 26 ธ.ค. 2019
   และตั้งแต่เวลา 18:00 ของวันที่ 31 ธ.ค.2019 จนถึงเวลา 01:00 ของวันที่ 2 ม.ค. 2020
- US30, USTEC, US500: ตั้งแต่เวลา 18:15 ของวันที่ 24 ธ.ค. 2019 จนถึง 23:00 ของวันที่ 26 ธ.ค. 2019
   และตั้งแต่เวลา 19:00 ของวันที่ 31 ธ.ค.2019 จนถึงเวลา 23:00 ของวันที่ 1 ม.ค. 2020
- DE30, STOXX50: ตั้งแต่เวลา 21:00 ของวันที่ 23 ธ.ค.2019 จนถึง 01:10 ของวันที่ 27 ธ.ค. 2019
   และตั้งแต่เวลา 21:00 ของวันที่ 30 ธ.ค. 2019 จนถึงเวลา 01:10 ของวันที่ 2 ม.ค. 2020
- AUS200: ตั้งแต่เวลา 03:30 ของวันที่ 24 ธ.ค. 2019 จนถึง 22:50 ของวันที่ 26 ธ.ค. 2019
   และตั้งแต่เวลา 03:30 ของวันที่ 31 ธ.ค. 2019 จนถึงเวลา 22:50 ของวันที่ 1 ม.ค. 2020
- FR40: ตั้งแต่เวลา 13:00 ของวันที่ 24 ธ.ค. 2019 จนถึง 07:00 ของวันที่ 27 ธ.ค. 2019
   และตั้งแต่เวลา 13:00 ของวันที่ 31 ธ.ค. 2019 จนถึงเวลา 07:00 ของวันที่ 2 ม.ค. 2020
- HK50: ตั้งแต่เวลา 04:00 ของวันที่ 24 ธ.ค. 2019 จนถึง 01:15 ของวันที่ 27 ธ.ค. 2019
   และตั้งแต่เวลา 04:00 ของวันที่ 31 ธ.ค. 2019 จนถึงเวลา 01:15 ของวันที่ 2 ม.ค. 2020
- JP225: ตั้งแต่เวลา 18:15 ของวันที่ 24 ธ.ค. 2019  จนถึง 23:50 ของวันที่ 26 ธ.ค. 2019 
   และตั้งแต่เวลา 19:00 ของวันที่ 31 ธ.ค. 2019  จนถึงเวลา 23:50 ของวันที่ 1 ม.ค. 2020
- UK100: ตั้งแต่เวลา 12:50 ของวันที่ 24 ธ.ค. 2019  จนถึง 01:00 ของวันที่ 27 ธ.ค. 2019
   และตั้งแต่เวลา 12:30 ของวันที่ 31 ธ.ค. 2019 จนถึงเวลา 01:00 ของวันที่ 2 ม.ค. 2020
- หุ้นสหรัฐฯ: ตั้งแต่เวลา 18:00 ของวันที่ 24 ธ.ค. 2019  จนถึง 14:40 ของวันที่ 26 ธ.ค. 2019 
   และตั้งแต่เวลา 18:00 ของวันที่ 31 ธ.ค. 2019 จนถึงเวลา 14:40 ของวันที่ 2 ม.ค. 2020
5
พูดคุยForexทั่วไป / Indicator ที่บอกจุดเข้าจุดออก ดีๆ
« กระทู้ล่าสุด โดย นักศึกษา77 เมื่อ 04/ก.ย./2019 03:25:42 »
มันคงจะดีมาก ถ้าเรามีIndicatorบอกจุดเข้า จุดออก ที่ค่อนข้างดี
สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วครับ   วันนี้จะมาแจกIndicatorตัวนึง ที่ผมพัฒนาขึ้นมาเอง
หลักการของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ    คือตอนแรก ผมรู้สึกพะรุงพะรังมาก กับอินดิเคเตอร์หลายตัวที่มีอยู่ในมือ
รวมทั้งเงื่อนไขที่ผมใช้ ทั้งแบบTrend line, รูปแบบแท่งเทียน  และอินดิเคเตอร์อื่นๆ มันทำให้ผมรู้สึกรกหน้าจอมากมาย  ซึ่งถ้าเป็นคนที่เทรดฟอเร็กซ์มานานๆ จะเห็นว่ามีIndicatorอยู่เต็มหน้าจอไปหมด  ทั้งอินดิเคเตอร์สมัยแรกๆ และตัวใหม่ๆ จนหน้าจอโปรแกรมMT4 แทบจะไม่มีที่ให้กราฟจริงๆโผล่มาหายใจ  เพราะเต็มไปด้วยอินดิเคเตอร์มากกว่านั่นเอง
ผมเล็งเห็นถึงปัญหานี้  ผมจึงได้คิดค้นวิธีการอะไรก็ได้ให้ง่ายขึ้น    ผมก็เลยคิดวิธีคือ ย่ออินดิเคเตอร์เป็นลูกศร แบบเข้าง่ายๆดีกว่า   โดยทำเป็นลูกศรขึ้น  ลูกศรลง  ให้เห็นง่ายๆ    ถ้าลูกศรลง ก็แค่เปิดคำสั่งขายSell  ถ้าลูกศรขึ้น ก็แค่เปิดคำสั่งซื้อหรือBuy ง่ายไหมหล่ะครับ  และIndecatorนี้มีชื่ออินดิเคเตอร์ว่า "แม่น แม่น" 
ก่อนอื่น ต้องเข้าใจก่อนว่า อินดิเคเตอร์ ไม่ได้บอกจุดเข้า จุดออก แบบแน่นอน100%
แต่ว่ามันสามารถ บอกความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้ และเอาไว้ใช้เชิงสถิติได้
จากรูป จะเห็นว่าอินดิเคเตอร์  เข้าแล้วถูกต้อง คือขึ้นไปประมาณ200จุด (นับจากจุดที่เข้า)  ดูย้อนหลังไป จะเห็นว่า มีโอกาสชนะ มากกว่าแพ้  อย่าลืมนะครับ ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับการเทรดคือ พยายามควบคุมจิตใจเราให้ได้  อย่าโลภกับมันมากจนเกินไป
หวังว่าเครื่องมือตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อย 


<a href="https://www.youtube.com/watch?v=m2Y-dee1yW4" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=m2Y-dee1yW4</a>
6
สวัสดีครับ วันนี้มา เตือนภัย 
อย่าได้ตกเป็นเหยื่อ แก๊งหลอกขายไอดีเกมส์ROVระบาด  เช่น เว็บrovmoba-shop.comโกง roxie-shop.comโกง ฯลฯ

วันนี้เที่ยวเน็ตเล่นๆ
ก็มีโฆษณาGoogle Adwordเด้งมา 
ว่าขายไอดีเกมส์ROV
แถมราคาถูกมากๆ   มีฮีโร่ 50-70ตัว รูนเยอะ (เฉพาะราคาฮีโร่ ก็2-4หมื่นบาท)
ขายแค่300,   500,  1000 บาท  ตัดผ่านบัตร true money และส่งไอดีแบบอัตโนมัติ  ดูดี๊ดีครับ

งั้นลองเอาเงิน600บาท ไปทดสอบดีกว่า  ว่าแก๊งนี้จะส่งไอดีROVให้ไหม (รู้อยู่ว่า 99%คือไม่ส่งอยู่แล้ว ถือว่าบริจาคให้โจรไปอ่ะนะ  คิดดีก็ได้บุญ^^)

ลองไป2เว็บที่คือ
https://http://www.rovmoba-shop.com/6767.html
https://roxie-shop.com/rov-98.html
ทั้ง2เว็บ   คือโจรคนเดียวกัน เพราะIP Addressเดียวกัน โฮสเดียวกัน
IP Address 103.246.18.14
โฮสติ้งTHZHOST.COM

จากที่ทดสอบมาคือ
โกงทุกเว็บครับ  ที่อยู่ในหน้าแรกGoogleนะ
ยอมลงทุนเสียเงินโฆษณาGoogle Adwordเพื่อโกงโดยเฉพาะ

หลักฐาน การซื้อตามนี้ครับ(ที่ซื้อแล้ว โจรมิจฉาชีพไม่ส่งไอดี)
จึงเตือนมายังน้องๆ ที่คิดจะซื้อID ไอดีเกมส์ ROV
ถ้าอยากซื้อไอดีROV ถ้าราคาถูกๆห้ามซื้อครับ  หน้าแรกGoogleห้ามซื้อเพราะโกงทุกเว็บ   ถ้าจะซื้อไอดีให้นัดเจอกันเท่านั้น

ขอบคุณครับ
7
     วันนี้จะมาแนะนำวิธีสมัครเปิดบัญชี forex 2019 - 2020 แบบใหม่ครับ
สำหรับน้องๆ ที่ยังสมัครไม่เป็น หรือไม่แน่ใจว่า จะเลือกแบบไหนดี     วันนี้ก็จะมาสอนและแนะนำรายละเอียดต่าง ๆ ครับ


หรือจะอ่านวิธีจากกระทู้หลักก็ได้ครับ คลิกตามลิ๊งค์
https://www.tradesabai.com/index.php/topic,624.msg924.html#msg924

     สำหรับปัญหาอย่างหนึ่ง ที่มีน้อง ๆ ถามมาเยอะ คือเวลาสมัครใหม่ จะเลือกอะไรดี ระหว่าง MT4 และ MT5
ก่อนที่จะตัดสินใจเลือก  ให้อ่านรายละเอียด ข้อดี ข้อเสีย ของMT4 และ MT5 เปรียบเทียบ ตามนี้ครับ


หัวข้อ MetaTrader 4 (MT4) MetaTrader 5 (MT5)
TimeFrame 9 ช่วงเวลา (กำหนด By MetaTrader) 21 ช่วงเวลา (สามารถกำหนดได้เอง)
ประเภทบัญช Cent, Standard Mini, Pro, Pure ECN Sandard Mini, Pro
การรองรับเทคนิคการเทรด รองรับเทคนิคการเทรดทุกรูปแบบ ไม่รองรับการTradeแบบ Hedge | Hedging แก้พอร์ตที่ผิดทาง (แต่ล่าสุดได้พัฒนาให้รองรับแล้ว)
Leverage สูงสุด 1 : Unlimited 1 : 2000
Pending Orders 6 = Buy Limit, Sell Limit, Take Profit, Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss 6 + 2
6 = Buy Limit, Sell Limit, Take Profit, Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss)
2 = Buy Stop Limit, Sell Stop Limit
ปฏิทินทางเศรษฐกิจ ไม่มีในโปรแกรม
(สามารถดูปฏิทินทางเศรษฐกิจได้จากเว็ปไซต์)
ปฏิทินทางเศรษฐกิจ
แสดงในโปรแกรมเทรด MT5
Programing Language MQL4 (ใช้ร่วมกับ MT5 ไม่ได้) MQL5

Indicator
และการวิเคราะห์

มี Indicator ติดมากับMT4 จำนวน 30 ตัว มี Indicator ติดมากับMT5 จำนวน 38 ตัว และมี Indicatorใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก

โรบอทช่วยเทรด EA
หรือ Expert Advisor

มีโปรแกรม MT4 & Strategy Tester มาพร้อมกับโปรแกรม, EA ถูกอกแบบด้วยภาษา MQL และสามารถทำการคอมไพล์ได้รวดเร็ว
ไม่สามารถนำCodeของ EA จาก MT4 ไปแปลงเพื่อใช้ในMT5ได้
มีโปรแกรม MT5 Editor จึงมีการพัฒนา Strategy Tester มีระบบ Strategy Tester Agent Manager เพื่อการปรับแต่ง EA จากภายนอกได้
และคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย, EA ของ MT5 ถูกออกแบบด้วยภาษา C++ ทำให้มันทำการคอมไพล์ได้ช้าลงส่วนตัวแล้ว สำหรับมือใหม่แนะนำให้เลือกMT4ก็ได้ครับ  เพราะรองรับการเทรดทุกรูปแบบ

     อ้อ...จุดที่แตกต่างเด่นๆ สำหรับหน้าจอสมัครเปิดบัญชีForex ในปี 2019นี้
คือ..หน้าจอจะเปลี่ยนเล็กน้อยครับ  คือประเภทของการเปิดบัญชีซื้อขายใหม่
จะมีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างMT5 และ MT4 
ซึ่งสามารถอ่านเปรียบเทียบได้จาก ตารางครับใครยังมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการสมัคร ดูเพิ่มเติมจากวีดีโอYoutubeได้ครับ
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=LSoeBIbYtp8" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=LSoeBIbYtp8</a>

ถ้าติดอะไร  ให้ทิ้งCommentไว้ครับ  จะแวะมาขอบ
ขอบคุณครับ
8
พูดคุยForexทั่วไป / การทำ Hedge | Hedging EP.2 เทรดForexให้ได้กําไร
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ 15/ก.ค./2019 02:59:05 »
สวัสดีครับ
วันนี้ก่อนหยุดยาว  จะมาแนะนำการทำ Hedge หรือเรียกว่าการทำ Hedging เพื่อเทรดฟอเร็กซ์ให้มีโอกาสได้กำไรกันอีกครั้ง 
ซึ่งเมื่อฝึกเก่งๆแล้ว จะทำให้สามารถอยู่ในตลาดฟอเร็กซ์ได้ไม่ยากครับ

ใครขี้เกียจอ่าน ก็ไปดูในYoutubeเลยครับ
คลิปนี้..
- เราไม่ได้ต้องการกำไรจาก ออเดอร์hedge (ออเดอร์แก้)  เราhedgeเพื่อล็อคขาดทุนไว้เท่านั้น
- ให้คิดว่า..เราต้องการกำไรจากออเดอร์เดิมของเราที่ติดลบ (ผิดทางอยู่)

วัตถุประสงค์ :
- เปิดสถานะHedging เพื่อเป็นการล็อคกำไรไว้ / หรือล็อคขาดทุนไว้
- ตลาดForexผันผวนสูง ดังนั้น การHedging เป็นตัวเลือกที่ดี
- ช่วยยืดอายุของพอร์ต ไม่ให้ล้างพอร์ตง่าย ๆ
- ถ้าคุณเป็นคนเสียดายเงิน ไม่อยากตั้งSL  ก็ใช้Hedgingช่วยได้
- คุณเทรด10ครั้ง
   ถูกทาง 7ครั้ง  ได้กำไร
   ผิดทาง 3ครั้ง  ขาดทุน และการขาดทุนมักเอากำไร7ครั้งของคุณไปทั้งหมด
 ::)


ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากYoutubeเลยครับ

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pkKYLESh79s" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=pkKYLESh79s</a>
9
วันนี้ผมมาแนะนำวิธีการเทรดForex ให้ได้กําไร  ด้วยวิธีการทำHedge หรือ Hedging เพื่อแก้พอร์ตที่ผิดทางครับ

ใครขี้เกียจอ่าน สามารถดูวีดีโอ ใน Youtubeได้ตามลิ๊งค์ครับ
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7EnuI-hysXg" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=7EnuI-hysXg</a>


ในวีดีโอได้อธิบายเกี่ยวกับ Hedge หรือ Hedging คืออะไร และการนำไปปรับใช้จริง เพื่อเทรดให้ได้กำไรครับ
ในตลาดฟอเร็กซ์นั้น กราฟค่อนข้างผันผวนสูง ดังนั้นมีโอกาสที่คุณจะเทรดผิดทางได้ตลอดเวลา  และเมื่อผิดทางแล้วต้องรีบหาวิธีแก้ไขโดยการทำ Hedgingหรือวิธีอื่น ๆ ตามที่คุณถนัดครับ

ถ้าปล่อยไว้เนิ่นนาน อาจทำให้การแก้ไขพอร์ตนั้นทำได้ยาก และนำไปสู่การล้างพอร์ต (เงินในพอร์ตเป็นศูนย์) ในที่สุด

ข้อมูลของ Hedge หรือการทำ Hedging รายละเอียดตามนี้ครับ
Hedge หรือการทำ Hedging แก้พอร์ตที่ผิดทาง
เป็นลักษณะของการซื้อ(buy)และขาย(sell) เงินสกุลเงินเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน
โดยการนำจำนวนLotออเดอร์ทั้งหมด ของSell และBuy  นำมาหักล้างกัน  ส่งผลให้Margin level เป็น 0  ทำให้ไม่ต้องกลัวว่าจะล้างพอร์ต

บัญชีที่ทำHedgingได้
   โบรกเกอร์Exness บัญชีMini   (หักล้างกัน Margin level เป็น 0 )
   โบรกเกอร์XM   (หักล้างกัน Margin level เป็น 0 )

บัญชีที่ทำHedgingไม่ได้  เช่น
   โบรกเกอร์Exness บัญชีECN (หักล้างกัน Margin level ไม่เท่ากับ 0 )

วิธีเช็คว่าคู่เงินไหน ทำHedgingได้หรือไม่ได้
   ที่หน้าต่างMarket watch
   ให้คลิกขวาคู่เงินที่ต้องการ  เลือกSpecification
   แถวMargin hedge ต้องเท่ากับ 0.00
ป.ล.
   Margin level ถ้าเหลือต่ำกว่า 50% จะถูกบังคับปิดออเดอร์ แล้วล้างพอร์ต  โดยค่านี้แต่ละโบรกเกอร์จะแตกต่างกัน

ส่วนข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ วิธีใช้อื่นๆ ดูได้จากวีดีโอในYoutubeได้เลยครับ
 ::)
10
        วันนี้มีEA มาแจกครับ  ผมทดสอบหลายตัว  แต่ตัวนี้ชื่อNo Sleep EA  ผมTestแล้วได้ผลค่อนข้างดี 
จึงนำมาแจกครับ  เผื่อใครจะนำไปใช้เทรดForex เพื่อหากำไรครับ
แต่ยังไงก็ต้องวิเคราะห์Trendประกอบด้วยนะครับ

        No Sleep EA ก็ออกแนวเทรดตามเทรน  ถ้าผิดทางก็จะเบิ้ลLotลากจนชนะ   (แต่จะเป็นการเบิ้ลLotเท่าๆกันทุกไม้...ถือว่าไม่เสี่ยงมากครับ) ในไฟล์แนบคือเวอร์ชั่นล่าสุดนะคือ3.2ที่ใช้คอนเซปนี้
        ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือมัน ไม่มีStop Lossครับ (เพราะผู้เขียนEAตัวนี้บอกว่า  EAของเขาต้องไม่มีStop Lossถึงจะชนะได้ในระยะยาว เขาว่าแบบนั้น..)

ใครจะนำไปใช้   ควรจะมี2บัญชี
และถ้าได้กำไรแล้ว ควรถอนเงินออกมา เก็บไว้อีกบัญชีที่สองครับ  แล้วปล่อยEAต่อเรื่อยๆครับ  เก็บกำไรไปเรื่อยๆ


ผลการทดสอบ No Sleep EA(กราฟนี้ไม่ใช่ของผมนะ เป็นของคุณdemoinvest)
โค๊ด: [Select]
https://www.myfxbook.com/members/demotrader/no-sleep-ea-8092120/3129053
https://www.myfxbook.com/members/demotrader/no-sleep-ea-51516108/2774665

ใครสนใจ โหลดตามไฟล์แนบด้านล่างเลยครับ
(Loginเข้าระบบก่อน  ถึงจะมองเห็นไฟล์แนบ)
Thank you for read.

ใครใช้EAไม่เป็น ให้ดูวีดีโอประกอบได้ครับ  วีดีโอแนะนำ EA ช่วยเทรด No Sleep EA ตามนี้
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=vFxtm2yHwfc" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=vFxtm2yHwfc</a>
หน้า: [1] 2 3 ... 10
SMF 2.0.15 | SMF © 2011, Simple Machines